Съобщения

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г. включително. Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г.

прочети повече

Информация за родителите, относно антигенни тестове за диагностициране на COVID-19

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХI клас от 31.05.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 10.05.2021 г. до 28.05.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 05.05.2021 г. до 07.05.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 26.04.2021 г. до 29.04.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХI клас за времето от 01.04.2021 г. и 02.04.2021г. и XII клас за периода 01 - 07.04.2021 г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 18.02.2021 г. до 02.03.2021г. включително

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас от 15.02.2021 г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. включително

прочети повече

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 04.01.2021 г. до 31.01.2021г. включително

прочети повече

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 30.11.2020 г. до 21.12.2020г. включително

прочети повече