Съобщения

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 18.02.2021 г. до 02.03.2021г. включително

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас от 15.02.2021 г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. включително

прочети повече

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 04.01.2021 г. до 31.01.2021г. включително

прочети повече

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 30.11.2020 г. до 21.12.2020г. включително

прочети повече

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от VI – ХII клас за времето от 12.11.2020 г. до 20.11.2020г. включително

прочети повече

Съобщение до родителите

прочети повече

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап (VIII – ХII клас) за времето от 29.10.2020 г. до 12.11.2020г. включително

прочети повече

Прием на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Филиал Враца

прочети повече

Обръщение на Ректора на НСА

прочети повече

Важно съобщение за НВО в VІІ и Х клас

прочети повече

За учениците в самостоятелна форма на обучение

прочети повече