Съобщения

Информация за родителите, относно антигенни тестове за диагностициране на COVID-19

  15.10.2021 10:38  

Уважаеми родители,

С оглед осигуряване на присъствено обучение за учениците и във връзка с предприемане на мерки против разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че МОН предоставя списък с антигенни тестове за диагностициране на COVID-19, подходящи за самотестуване в немедицинска среда. Тази информация Ви позволява да вземете информирано решение относно тестването на Вашите деца.

Списък на антигенни тестове за самотестуване