История

На 1.09.1977г. в близост до спортния комплекс на гр. Враца  е основано Основно училище „Георги Димитров” с 15 паралелки. Към училището се създават и първите спортни паралелки по плуване и лека атлетика. За кратко време в училището се утвърждават и други спортове: спортна стрелба, джудо и спортна гимнастика. Първите успехи в спортната подготовка и учебно-възпитателния процес не закъсняват.

През 1979/80 г., 1980/81 г., 1981/82 г., училището е базово към МНП.

През 1983 година училището е преобразувано в ЕСПУ ”Георги Димитров” с над 1500 ученици.

С Решение на ЦС на БСФС и МНП през 1985г разкриват 9 вида спорт: лека атлетика, плуване, борба (класически стил), волейбол (момичета), джудо (момичета), спортна стрелба, спортна гимнастика (момичета), футбол и вдигане на тежести.

През 1991г. училището е преобразувано и преименувано в СОУ – спортен профил „Свети Климент Охридски”.

През 2000 година училището е преобразувано в  Спортно училище „Свети Климент Охридски”.

Директори на училището:

1977г. – Георги Маринов

1985г. – Симеон Димитров

1991г. – Искра Василева (ВИД)

1992г. – Анна Вълкова (ВИД)

1992г. – Ботка Савова

2000г. – Даниела Велкова

Днес училището успешно продължава традициите, положени от първите, и следва примера на най-добрите в учението и спорта. СУ „Свети Климент Охридски” разполага с много добра база и висококвалифицирани преподаватели.