Обяснителна записка за изпълнение на ДБ І тримесечие 2024 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2024 г. Свали
Бюджет 2024 Свали
Бюджет 2024 година Свали
Баланс за 2023 г. Свали
ОПР за 2023 г. Свали
ОКИ за 2023 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІV тримесечие 2023 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 4-то тримесечие на 2023 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІII тримесечие 2023 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2023 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІI тримесечие 2023 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2023 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ І тримесечие 2023 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2023 г. Свали
Бюджет 2023 Свали
Баланс за 2022 г. Свали
ОПР за 2022 г. Свали
ОКИ за 2022 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІV тримесечие 2022 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 4-то тримесечие на 2022 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІIІ тримесечие 2022 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2022 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІI тримесечие 2022 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2022 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ І тримесечие 2022 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2022 г. Свали
Бюджет 2022 Свали
План бюджет 2022 Свали
Баланс за 2021 г. Свали
ОПР за 2021 г. Свали
ОКИ за 2021 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ IV тримесечие 2021 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 4-то тримесечие на 2021 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ III тримесечие 2021 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2021 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ II тримесечие 2021 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2021 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ І тримесечие 2021 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2021 г. Свали
Бюджет 2021 Свали
План бюджет 2021 Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ за 2020 г. Свали
Баланс за 2020 г. Свали
ОПР за 2020 г. Свали
ОКИ за 2020 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2020 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2020 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІІ тримесечие 2020. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2020 г. Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ І тримесечие 2020. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2020 г. Свали
Бюджет 2020 Свали
Обяснителна записка за изпълнение на ДБ за 2019 г. Свали
ОПР за 2019 г. Свали
Баланс за 2019 г. Свали
ОКИ за 2019 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2019 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2019 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2019 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2019 г. Свали
План 2019 Свали
Баланс, ОПР и ОКИ за 2018 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2018 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2018 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1 -во тримесечие на 2018 г. Свали
План 2018 Свали
План 2018 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2017 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2017 Свали
Отчет за изпълнението 1-во тримесечие на 2017 г. Свали
План 2017 Свали
Отчет за изпълнение на бюджета 4-то тримесечие на 2016 Свали
Отчет за изпълнение на бюджета 3-то тримесечие на 2016 Свали
Отчет за изпълнение на бюджета 2-ро тримесечие на 2016 Свали
Отчет за изпълнение на бюджета 1-во тричесечие на 2016 Свали
План 2016 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие 2015 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие 2015 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие 2015 Свали
План 2015 г Свали
Отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие 2014 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие 2014 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие 2014 Свали
План 2014 г Свали
Бюджет 2015 първоначален план Свали
План 2013 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие 2013 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие 2013 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие 2013 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета за 2013 г Свали