Важно!

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището. 

Заявление за допускане до държавни изпити по теория и практика на професията и специалността Свали
Графици за ЗДИППК Свали