Съобщения

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 21.02.2022 г. до 25.02.2022г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 14.02.2022 г. до 18.02.2022г.

прочети повече

На вниманието на родителите! Ваксинационен кабинет за деца на възраст от 5 до 11 години

прочети повече

Важно!!! Промяна в организацията на учебните занятия за учениците от V, VI и VIII клас от 06.12.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 08.11.2021г. до промяна на епидемичната обстановка

прочети повече

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г. включително. Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г.

прочети повече

Информация за родителите, относно антигенни тестове за диагностициране на COVID-19

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХI клас от 31.05.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 10.05.2021 г. до 28.05.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 05.05.2021 г. до 07.05.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 26.04.2021 г. до 29.04.2021г.

прочети повече

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХI клас за времето от 01.04.2021 г. и 02.04.2021г. и XII клас за периода 01 - 07.04.2021 г.

прочети повече