Съобщения

На вниманието на родителите, относно организирани детски дискотеки и други събития!

  25.06.2024 10:47  

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на РУО - Враца относно възникнали проблеми при организиране на детски дискотеки и други подобни събития, Ръководството на Спортно училище "Св. Кл. Охридски" Ви приканва да се запознаете с информацията, предоставена от Директора на училището в прикачения файл.

 Информация за родителите относно организирани детски събития