Важно!

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището. Срокът за подаване на Заявлението е 20 март 2020 г.

Заявление за допускане до ДЗИ Свали
Заповед Свали