Справка за сободни места

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” -  ГРАД ВРАЦА
Враца, ул. „ Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07
www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchliste_vr@abv.bg
 

СПРАВКА за свободни места за ученици, по класове и вид спорт по утвърден Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

УЧИЛИЩЕ, НАСЕЛЕНО МЯСТО ВИД СПОРТ СВОБОДНИ МЕСТА
V клас VI клас VIII клас
1
Спортно училище
„ Св. Климент Охридски” -
Враца
Борба кл.стил 4    
Волейбол      
Лека атлетика      
Плуване      
Футбол 7    

 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА  ВЕЛКОВА
Директор на Спортно училище „Св. Климент Охридски”- Враца