Квалификация на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти съгласно Плана за квалификационна дейност за учебната 2021/ 2022 година

прочети повече