Квалификация на педагогическите специалисти

Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г. на Спортно училище "Св. Климент Охридски" - Враца

прочети повече

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти съгласно Плана за квалификационна дейност за учебната 2021/ 2022 година

прочети повече