Съобщения

2 май 2024 г. е обявен за неучебен ден

  18.04.2024 12:19  

2 май 2024 г. е обявен за неучебен ден със заповед на Директора на Спортно училище, на основание на заповед 653/17.04.2042 г. на Кмета на Община Враца.