Съобщения

На вниманието на учениците от XII клас - рейтингова система на висшите училища в Р България!

  14.12.2023 13:17  

  С цел популяризиране на рейтинговата система на висшите училища в Р България, дванадесетокласниците могат да се запознаят с възможностите, които тя предоставя за кариерно ориентиране и избор на висше училище, на следния интернет адрес:

Рейтингова система на висшите училища (РСВУ) - https://rsvu.mon.bg