Съобщения

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г. включително. Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г.

  21.10.2021 13:35  

Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г.