Съобщения

Важно!!! Промяна в организацията на учебните занятия за учениците от V, VI и VIII клас от 06.12.2021г.

  03.12.2021 17:25  

От 06.12.2021 г. /понеделник/ се възстановява присъственият учебен процес при осигурена безопасна среда за учениците от V, VI и VIII клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване два пъти седмично. Със Заповед на Директора на училището са установени реда и начина за провеждане на изследването и протичане на учебния процес.

Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V, VI и VIII клас от 06.12.2021г.