Съобщения

1 юни и 2 юни 2023 г. са обявени за неучебни дни със заповед на Кмета на Община Враца

  31.05.2023 15:15  

Заповед на Директора на Спортно училище "Св. Климент Охридски" за обявяване на 1 и 2 юни 2023 г. за неучебни дни