Съобщения

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 08.11.2021г. до промяна на епидемичната обстановка

  04.11.2021 14:37  

Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 08.11.2021г. до промяна на епидемичната обстановка