Съобщения

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 14.02.2022 г. до 18.02.2022г.

  08.02.2022 15:31  

Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 14.02.2022 г. до 18.02.2022г. включително