За първи път в гр. Враца стартира "Програма за патриотично възпитание на младите хора".

Целта на проекта е да се възпитават учащите се в дух на родолюбие, изучавайки богатото културно - историческо наследство на гр. Враца и Северозападна България.