Програма за патриотично възпитание на младите хора

Участие в обучението по стрелба с лъкове

  26.05.2021 15:44  

На 9 май 2012 г.  във връзка с изпълнение на дейностите по Програма за патриотично възпитание, ученици от Спортно училище участваха в обучението по стрелба с лъкове.