Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 14.02.2022 г. до 18.02.2022г. включително Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 08.11.2021г. до промяна на епидемичната обстановка Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 25.10.2021 г. до 07.11.2021г. Свали
Списък на антигенните тестове за диагностициране на COVID-19, подходящи за самотестуване в немедицинска среда Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХI клас от 31.05.2021г. Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 10.05.2021 г. до 28.05.2021г. Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 05.05.2021 г. до 07.05.2021г. Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 26.04.2021 г. до 29.04.2021г. Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХI клас за времето от 01.04.2021 г. и 02.04.2021г. и XII клас за периода 01 - 07.04.2021 г. Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 18.02.2021 г. до 02.03.2021г. включително Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас от 15.02.2021 г. Свали
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. включително Свали
Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от (V – ХII клас) в Спортно училище „Св.Климент Охридски Свали
Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от (V – ХII клас) в Спортно училище „Св.Климент Охридски” Свали
Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап (VIII – ХII клас) в Спортно училище „Св.Климент Охридски” Свали
План на Спортно училище- COVID -19 Свали
Заповед за организиране и провеждане на образователен процес Свали
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020-2021 година в условията на COVID- 19 Свали
Заповед за Правила за поведение при съмнения и случай на Covid - 19 Свали
ПРАВИЛА за поведение при съмнение и случай на Covid-19 Свали
Заповед за Правила за обучение в електронна среда Свали
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда Свали
Приложения №1-2-3 НА ЗАПОВЕД 487-31.08.2020 г на Министъра на здравеопазването Свали
Декларация от родител - COVID - 19 Свали