Защо при нас?

ЗНАЕМ, МОЖЕМ, ПОБЕЖДАВАМЕ!

БЪДИ ЕДИН ОТ НАС!

Спортно училище „Св. Климент Охридски” гр.Враца обучава ученици  в прогимназиален етап от V до VІІ клас и гимназиален етап от VІІІ до XII  клас по общообразователна и специализирана подготовка по спортовете: борба, волейбол,  лека атлетика, плуване, спортна стрелба, футбол.

І. Прием за учебната 2020/2021 година

За  учебната  2020/2021 година Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца обявява прием за ученици в V клас и за попълване на свободни места. Ученици се приемат след успешно положен приемен изпит за проверка на способностите по съответен вид спорт.

ІІ. Професионално образование с трета степен на професионална квалификация на професията „Помощник-треньор”      

За учениците от VІІІ до ХІІ  клас се провежда професионално обучение. Пълният курс на обучение дава право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование и право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Помощник-треньор”, специалност „Спорт”.

 ІІІ. Училището предоставя следните възможности:

Отлично качество на учебния процес.
 Професионално образование с трета степен на професионална квалификация по професия „ Помощник-треньор”.
 Обучение от висококвалифицирани преподаватели.
 Спортна подготовка на високо ниво.
 Участие в национални  и международни  спортни прояви.
 Участие в национални проекти и програми.
 Модерно обзаведени класни стаи. Компютърни кабинети.
 Интерактивно обучение.
 Здравословно безплатно  хранене.
 Възможност за целодневно обучение.
Лекарско обслужване. Видеонаблюдение.
 Възможност за ползване на общежитие.

ІV. Контакти:

гр. Враца, ул. „Цар Обединител” № 9,
тел. 092 62 65 07/ 092 62 72 69      
https://www.sportno-vratsa.com                                             
e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg