Учители по спорт

Юлияна Иванова Борисова - учител по спорт - лека атлетика

Георги Пламенов Тодоров - учител по спорт - лека атлетика

Аглая Йорданова Димитрова - учител по спорт - волейбол

Мирела Иванова Георгиева - учител по спорт - плуване

Мариана Цолова Ангелова - учител по спорт - спортна стрелба

Анатоли Богданов Вътовски - учител по спорт - спортна стрелба

Тодор Николов Гарев - учител по спорт - футбол

Илиян Емилов Маринов - учител по спорт - футбол

Юлиян Димитров Георгиев - учител по спорт - борба

Димитър Борисов Найденов - учител по спорт - борба