Преподаватели

Eлица Стоева - Ангелова - учител по български език и литература

Надя Керефейска - учител по български език и литература

Юлияна Валентинова - учител по български език и литература 

Петя Иванова - Благоева - учител по английски език

Цветана Мишонова Петрова - учител по математика, информационни технологии

Елена Кръстева Христова - учител по математика, информационни технологии

Соня Иванова Цурова - учител по физика, ръководител на направление "ИКТ"

Даниела Маринова Методиева - учител по биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда

Мая Петрова Генчева - учител по география, философия, френски език

Илонка Крумова Иванова - учител по история и цивилизация, философия, музика

Ивелина Димитрова Йовчева-Петкова - учител по икономика, предприемачество, гражданско образование

Таня Василева Георгиева - учител по теория на спортната тренировка, ТМСП, ТМКП, СПС