Госпожа Даниела Маринова, класен ръководител на ІХ б клас, съвместно със своя клас работят по програма за здравно образование на фондация "Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата" под ръководството на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Враца