Новини

Победа в общинското ученическо състезание по безопасност на движението

прочети повече

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН

прочети повече

Беседа на тема "Мерки целящи укрепване на антикорупционната среда"

прочети повече

Не на тормоза

прочети повече

Съвместно мероприятие с център за кариерно ориентиране - гр. Враца

прочети повече

Антидопингово обучение срещу фалшивото себеутвърждаване

прочети повече

Награждаване на 10 те най-добри спортисти на Спортно училище за 2014 г.

прочети повече

Мероприятия, посветени на патронния празник 25 ноември

прочети повече

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ от СУ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-гр. Враца за месец ноември по спорт БОРБА

прочети повече

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ от СУ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-гр. Враца за месец ноември по спорт БОРБА

прочети повече

Съвместна инициатива за залесяване на училищния двор на Спортно училище

прочети повече

Откриване на учебната 2014/2015 година

прочети повече