График на приемни изпити - месец юни

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР. ВРАЦА

/по Чл. 4 ал. 4  от Наредба №1 от 30.08.2016 г за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища/

Вид спорт

Измервания от лекар и тестове за оценка на концентрацията и психическата устойчивост

Спортно-технически умения по вида спорт

Тестове за оценка на нивото на развитие на двигателните качества

Дата

Час

Място на провеждане

Дата

Час

Място на провеждане

Дата

Час

Място на провеждане

Борба-кл.стил

21.06.2023 г.

9.00

Уч. здравен кабинет

21.06.2023 г.

13.30

Зала по борба

22.06.2023 г.

9.00

Зала по борба

Волейбол

22.06.2023 г.

9.00 Уч. здравен кабинет

22.06.2023 г.

13.30 Зала по волейбол 23.06.2023 г. 9.00 Зала по волейбол

Лека атлетика

21.06.2023 г.

9.30

Уч. здравен кабинет

21.06.2023 г.

13.30

Стадион "Хр. Ботев"

22.06.2023 г.

9.00

Стадион "Хр. Ботев"

Плуване

22.06.2023 г.

9.30

Уч. здравен кабинет

22.06.2023 г.

13.30

Покрит плувен басейн

23.06.2023 г.

9.00

Покрит плувен басейн

Сп. стрелба

21.06.2023 г.

10.00

Уч. здравен кабинет

21.06.2023 г.

13.30

Стрелбище П/О

22.06.2023 г.

9.00

Стрелбище П/О

Футбол

22.06.2023 г.

10.00

Уч. здравен кабинет

22.06.2023 г.

13.30

Стадион "Хр. Ботев"

23.06.2023 г.

9.00

Стадион "Хр. Ботев"

Забележка: Приемните изпити за проверка на способности по съответните видове спорт се провеждат в Спортен комплекс "Христо Ботев" - Враца, Зала "Вестител" по борба.

Медицинските прегледи и предвидените измервания от лекар се извършват в здравен кабинет на Спортно училище "Св. Климент Охридски"- град Враца

 

ДАНИЕЛА  ВЕЛКОВА

                                                          Директор на Спортно училище „Св. Климент Охридски”Враца