График на дейностите по приемане на ученици в Спортно училище

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ГРАД ВРАЦА

* Враца,  ул. „ Цар Обединител“ № 9, '  092 626507, 092 627269

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg

 

ГРАФИК

на  дейностите  за  прием  на ученици  в

Спортно училище  "Св. Климент Охридски" – гр. Враца

за учебната 2020/2021 година

 

 

 ВИД ДЕЙНОСТИ

СРОК

Подаване на документи - І-ви тур

По ДПП 2020-2021 г. и за попълване на свободни места по ДПП за предходни учебни години

от 20 май до 20 юни  2020 г.

Провеждане на приемни изпити за проверка на способностите  по съответния вид спорт – І-ви тур

от 21 до 30 юни  2020 г.

по утвърден график

Записване на приетите ученици

Записване на следващите класирани кандидати

до 5 юли 2020 г.  

до 10  юли 2020 г.

Обявяване на незаетите след класирането места

до 15 юли 2020 г.

Подаване на документи – ІІ-ри тур

За незаети места по ДПП 2020-2021г и за попълване на свободни места по ДПП за предходни учебни години

 от 1 до 6 август 2020 г.

Провеждане на приемни изпити за проверка на способностите  по съответния вид спорт - ІІ-ри тур

от 10 до 16 август 2020 г.

по утвърден график

Записване на приетите ученици

Утвърждаване на осъществения държавен прием

до 23 август 2020 г.

28 август 2020 г.