График на дейностите по приемане на ученици в Спортно училище

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ГРАД ВРАЦА

* Враца,  ул. „ Цар Обединител“ № 9, '  092 626507, 092 627269

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg

 

ГРАФИК

на  дейностите  за  прием  на ученици  в

Спортно училище  "Св. Климент Охридски" – гр. Враца

за учебната 2020/2021 година

 

 

 ВИД ДЕЙНОСТИ

СРОК

Подаване на документи - юни 2021

от 20 май до 20 юни  2021 г.

Провеждане на приемни изпити за проверка на способностите  по съответния вид спорт – юни 2021

от 21 до 30 юни  2021 г.

по утвърден график

Записване на приетите ученици

Записване на следващите класирани кандидати

до 5 юли 2021 г.  

до 10  юли 2021 г.

Обявяване на незаетите след класирането места

до 15 юли 2021 г.

Подаване на документи – август 2021

За незаети места по ДПП 2021-2022г и за попълване на свободни места по ДПП за предходни учебни години

 от 1 до 6 август 2021 г.

Провеждане на приемни изпити за проверка на способностите  по съответния вид спорт - август 2021

от 10 до 16 август 2021 г.

по утвърден график

Записване на приетите ученици

Утвърждаване на осъществения държавен прием

до 23 август 2021 г.

28 август 2021 г.

ДПП 2021/2022 г.

Спортно училище "Св. Климент Охридски" - Враца