Директор

Даниела Михайлова Велкова

Образование :
Висше - ВИФ “Георги Димитров”, гр. София
Специалност - Физическа култура
Професионална квалификация - Учител по физическо възпитание
ІІІ ПКС „Управление на образованието”

Магистратура:
УНСС, гр.София
Специалност „Публична администрация”

Семейно положение:
Омъжена с две деца

През май 2009 г. г-жа Велкова е удостоена с почетно звание "Неофит Рилски" от МОН за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Контакти

тел/факс 092/62 65 07 дирекция

е-mail: daniela_velkova@abv.bg

e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg