Административно звено

Татяна Велчева Цветкова - Главен специалист

Десислава Симеонова Василева - Кулева - Касиер-домакин

телефон за връзка: 092 / 62 72 69

e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg