График на приемни изпити - месец август

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ГРАД ВРАЦА

* Враца,  ул. „ Цар Обединител“ № 9, '  092 626507, 092 627269

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg

 

Г Р А Ф И К

на приемните изпити

за проверка на способностите по съответния вид спорт

в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – Враца

за учебната 2020/2021 година

              Приемният изпит за съответния вид спорт се полага в два последователни работни дни в периода 10-16 август!!! / по Наредба/

 

СПОРТ

 

ІІ  ТУР

Държавен план-прием 2020/2021

ІІ ТУР

За попълване на свободни места, утвърдени за предходни учебни години

 

БОРБА

 

10-11 август 2020 г.

 

10-11 август 2020 г.

 

ВОЛЕЙБОЛ

 

12-13 август 2020 г.

 

12-13 август 2020 г.

 

ЛЕКА АТЛЕТИКА

 

10-11 август 2020 г.

 

10-11 август 2020 г.

 

ПЛУВАНЕ

 

10-11 август 2020 г.

 

10-11 август 2020 г.

СПОРТНА СТРЕЛБА

 

 

12-13 август 2020 г.

 

ФУТБОЛ

 

12-13 август 2020 г.

 

12-13 август 2020 г.

          

 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св.Климент Охридски” Враца