Новини

Успех на ученици от Спортно училище „Св. Климент Охридски“ – Враца в заключителния етап „Сцена“ на Проект „GOING FOR GOLD“

  24.06.2024 14:27  

Днес, учениците от X клас на Спортно училище „Св. Климент Охридски“ – Александър Кунчев, Денис Иванов, Ивана Черногорска и Цветозара Радославова с ръководител ст. учител Надя Тодорова Керефейска се представиха достойно в заключителния етап „Сцена“ на Проект „GOING FOR GOLD“.
Организатор на събитието е АГЕНДА ООД, което се провежда от 16.06.2024 г. до 18.06.2024 г. в град Варна. Проектът „Going For Gold“ е насочен към млади спортисти, чрез реализиране на иновативно интерактивно обучение да повиши осведомеността на учениците относно права и значение на интелектуална собственост.
Поздравления, момичета и момчета! Бъдете пример за много наши възпитаници! ????????????