Съобщения

Откриване на новата 2023-2024 учебна година

  29.08.2023 15:30  

На 1 септември 2023 год., от 9.00 ч., Спортно училище "Св. Климент Охридски" - Враца открива новата 2023-2024 учебна година! Нека споделим празника заедно!

Може да бъде изображение с 15 души и текстово съобщение