Новини

Квалификация на педагогическите специалисти в Спортно училище "Св. Климент Охридски"

  05.07.2022 14:51  

На 04.07.22 г. в Спортно училище "Св. Климент Охридски" се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема: "Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти" с лектор Д-р Лилия Стоянова.