Квалификация на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти съгласно Плана за квалификационна дейност за учебната 2021/ 2022 година

  26.05.2022 12:54  
  1. Тема на обучението: Атестиране на педагогическите специалисти - необходима подготовка и очаквани предизвикателства
  2. Място на провеждане: Спортно училище „Св.Климент Охридски“ Враца
  3. Период на провеждане: на 04.07.2022година
  4. Начален и краен час: 09,00- 17,30 часа
  5. Наименование на обучителната организация: „ Мениджър консулт“ ЕООД
  6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението: 24