Новини

Среща на учениците от XII клас с представители на Национална спортна академия "Васил Левски"- София

  31.03.2022 15:51  
Днес, 31 март 2022 година, в Спортно училище -Враца се проведе вълнуваща и ползотворна среща на учениците от XII а и XII б класове с представители на Национална спортна академия "Васил Левски"- София.
На срещата учениците получиха важна информация във връзка с кандидатстване, балообразуване и обучението на студенти в трите професионални направления в образователно-квалификационна степен "Бакалавър".
Преподавателите от Спортната академия предоставиха материали, относно професионалната ориентация и много награди.