Образование за утрешния ден

Изява на клуб за дигитална компетентност по проект ОУД

  27.01.2020 11:51  

Ученици от клуба за дигитална компетентност от 8 клас  с ръководител Елена Христова организираха изява на тема "Да си сглобя компютър". Проявата е организирана  по графика на дейностите на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"