Съобщения

Обръщение на Ректора на НСА

  06.04.2020 12:58  

­­

­­

­­          

ДО

ДИРЕКТОРА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

ГР. ВРАЦА

           

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

    СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

            Дългогодишна традиция е учениците от Вашето училище да продължават образованието си в Национална спортна академия „Васил Левски“ и да са наши отлични студенти и спортисти. Ние се гордеем с Вашите постижения както в спорта, така и в учението.

            В продължение на прекрасните ни партньорски взаимоотношения, предлагаме на зрелостниците от XII  клас, след успешно полагане на държавните зрелостни изпити, следните възможности за кандидатстване в НСА:

  • Класиране и прием без полагане на кандидатстудентски изпити за завършилите спортните училища.
  • Държавните медалисти получават отлична оценка за практическите изпити.
  • Облекчена програма за обучение на активните състезатели.
  • Осигурено общежитие и храна за редовните студенти.

Очаквайте подробности по актуализиране на изискванията за кандидатстване и  календарния график, след 30 април 2020 г. на www.nsa.bg,  https://www.facebook.com/nsabg  и мобилното ни приложение (секция Новини).

Активно се подготвяйте вкъщи, защото  можете, и не забравяйте:

Пазете здравето си и това на Вашите близки и приятели!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ИЗОВ, ДОКТОР

Ректор на НСА „Васил Левски“