Съобщения

За учениците в самостоятелна форма на обучение

  30.03.2020 11:04  

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ В  12 КЛАС  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 \ 2020 ГОДИНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАНО С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И СЪЗДАДЕНАТА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ИЗПИТИ ЗА 12 КЛАС-СЕСИЯ АПРИЛ СЕ ОТЛАГА ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ. ПРИ ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО.