Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2020 г.

Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІІI тримесечие 2020
размер: 479 KB
[СВАЛЯНЕ]08-10-2020 г.
Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2020 г.
размер: 711 KB
[СВАЛЯНЕ]08-10-2020 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"