Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2020 г.

Обяснителна записка за изпълнение на ДБ ІІ тримесечие 2020.
размер: 413 KB
[СВАЛЯНЕ]08-07-2020 г.
Отчет за изпълнението на бюджета 2-ро тримесечие на 2020 г.
размер: 677 KB
[СВАЛЯНЕ]08-07-2020 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"