Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2020 г.

Обяснителна записка за изпълнение на ДБ І тримесечие 2020.
размер: 345 KB
[СВАЛЯНЕ]15-04-2020 г.
Отчет за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие на 2020 г.
размер: 676 KB
[СВАЛЯНЕ]15-04-2020 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"