Отчет за изпълнението на бюджета 3-то тримесечие на 2019 г.

BUdjet3-1-2019
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]02-10-2019 г.
BUdjet3-2019
размер: 880 KB
[СВАЛЯНЕ]02-10-2019 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"