График на консултациите по учебните предмети

       


Спортно училище "Св. Климент Охридски"