График на класните работи

             

           
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА
Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07
www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg
 
График   
за    контролни    и    класни    работи     през І-ви  учебен срок 2017/2018 учебна година
 
5 а клас
6 а клас
7 a клас
8 а клас
8 б клас
9 а клас
9б  клас
10 а клас
10 б клас
11 а клас
12 а клас
12 б клас
БЕЛ контролна работа
30.11
29.11
30.11
20.12
20.12
25.10
25.10
20.11
20.11
23.11
17.10
17.10
БЕЛ класна работа
12.12
12.12
15.12
08.12
08.12
6.12
6.12
6.12
6.12
14.12
19.12
19.12
Английски език контролна работа/ ЧЕП
08.11
22.11
21.11
10.01
10.01
 
 
 
 
17.11
23.11
23.11
Английски език класна работа / ЧЕП
 
 
 
21.11
21.11
27.11
27.11
21.12
21.12
22.12
14.12
14.12
Френски език контролна работа
 
 
 
 
 
24.10
24.10
23.10
23.10
 
 
 
Френски език класна работа
 
 
 
 
 
12.12
12.12
11.12
11.12
 
 
 
Математика контролна работа
16.10
11.10
17.10
13.11
13.11
14.11
14.11
15.11
15.11
15.11
 
 
Математика класна работа
20.12
8.12
8.12
18.12
18.12
19.12
19.12
10.01
10.01
10.01
 
 
География и икономика
27.11
27.11
27.11
27.11
27.11
10.01
10.01
12.01
12.01
 
 
 
История и цивилизация
06.12
24.11
10.11
17.11
17.11
20.11
20.11
22.11
22.11
30.11
 
 
Философски цикъл
 
 
 
13.12
13.12
7.12
7.12
7.12
7.12
7.12
29.11
29.11
Биология и ЗО/ Анатомия/Физиология
 
 
8.11
28.11
28.11
17.10
17.10
19.12
19.12
29.11
6.12
6.12
Физика и астрономия/ Биомеханика
 
 
20.12
11.12
11.12
13.12
13.12
11.12.
11.12
 
 
 
Човекът и природата/Химия и ООС/Биохимия и БФУ
21.11
14.12
12.12
23.11
23.11
22.11
22.11
17.11
17.11
 
 
 
ИИС/НПУФВСРБ/
 
 
 
 
 
 
 
11.10
11.10
 
08.01
08.01
Предприемачество /УДЮССВСП/
 
 
 
09.01
09.01
 
 
 
 
20.10
 
 
ТМФВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.12
12.12
12.12
Спортна психология
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТМКП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.10
 
 
СПС
 
 
 
 
 
 
 
10.11
10.11
7.11
7.11
7.11
ТМСТ
 
 
 
 
 
16.11
16.11
 
 
 
16.11
16.11
ЗБУТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11
 
 
Педагогика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.12
20.12
 

Спортно училище "Св. Климент Охридски"