График на учебното време за 2017 / 2018 учебна година

ГРАФИК

НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА
В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ВРАЦА
 
 
Vи VІ клас
VІІ и  VІІІ клас
ІХ , Х и ХІ клас
ХІІ клас
І срок
01.09.2017-19.01.2018
01.09.2017-19.01.2018
01.09.2017-19.01.2018
01.09.2017-19.01.2018
Есенна ваканция
01.11.2017- 05.11.2017
01.11.2017- 05.11.2017
01.11.2017- 05.11.2017
01.11.2017- 05.11.2017
Коледна ваканция
23.12.2017- 02.01.2018
23.12.2017- 02.01.2018
23.12.2017- 02.01.2018
23.12.2017- 02.01.2018
Тренировъчен лагер за обучение по вид спорт- V и VІ клас
Зимен тренировъчен лагер VІІ и VІІІ клас
Обучение по вид спорт- ІХ-ХІІ клас
 
22.01.2018- 02.02.2018
 
 
22.01.2018- 02.02.2018
 
 
 
22.01.2018- 02.02.2018
 
 
 
22.01.2018- 02.02.2018
Междусрочна ваканция
03.02.2018- 06.02.2018
03.02.2018- 06.02.2018
03.02.2018- 06.02.2018
03.02.2018- 06.02.2018
ІІ срок
07.02.2018- 29.06.2018
07.02.2018- 29.06.2018
07.02.2018- 29.06.2018
07.02.2018- 15.05.2018
Пролетна  ваканция
31.03.2018- 09.04.2018
31.03.2018- 09.04.2018
31.03.2018- 09.04.2018
 
Спортна подготовка по вид спорт
18.06.2018- 29.06.2018
 
 
 
Учебна производствена практика
 
 
15 уч.седмици х 4 ч.
ІІ срок- ХІ клас
33уч.седмици х 2 ч.
Неучебни дни
25.11.2016г.- неучебен, но присъствен ден- Патронен празник на училището
21 и 23.05.2018г.- дни за провеждане на ДЗИ и НВО
25.05.2018г.- неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
 
ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА
Директор на СУ „Св.Кл.Охридски” Враца

Спортно училище "Св. Климент Охридски"