График за провеждане на ДИ по специалността

Спортно училище "Св. Климент Охридски"