Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в Спортно училище "Св.Климент Охридски" за учебната 2020/2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в Спортно училище "Св.Климент Охридски" за учебната 2020/2021 г.
размер: 1053 KB
[СВАЛЯНЕ]09-10-2020 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"