Важно съобщение до родителите и учениците

 

Уважаеми родители и ученици!

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и у нас, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, Ви уведомяваме, че до 29 март 2020 г. се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия.

Ръководството и Колективът на Спортно училище „Св. Климент Охридски“ – Враца Ви призоваваме, за стриктност и дисциплина,  за активно съдействие и сътрудничество в процеса на обучението в неприсъствена форма!

Ученици, вашите учители ще Ви преподават чрез дистанционно обучение в електронна среда в електронната платформа Shkolo.bg Осигурена е допълнителна методическа и техническа подкрепа за преподавателите за реализирането на индивидуалните и специфични планове за неприсъствено обучение.

Призоваваме Ви, да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси и непрекъснат контакт с преподавателите си. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци  и учебното съдържание. Консултирайте се и отговаряте на въпроси от учебния материал.

Уважаеми родители, като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ.

Надяваме се с професионалните умения и отговорност на всички учители на Спортно училище „Св. Климент Охридски“ и Вашата родителска загриженост ще направим необходимото за опазване живота и здравето на нашите деца!

Ние вярваме във Вас! Повярвайте и Вие!


Спортно училище "Св. Климент Охридски"