Спешно съобщение за ученици и родители във връзка с предприемане на действия в усложнена епидемиологична обстановка

 

На основание заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 в страната следва:

  1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина.
  2. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика.
  3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.

Ръководството на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ – Враца препоръчва на всички ученици и техните родители, по време на грипната ваканция и след нея като превантивна мярка учениците да останат по домовете си, вместо да участват в групови срещи и събирания по домове, улици и заведения. В семействата да се работи за спешно изграждане на повишена лична отговорност за поведение в тези условия.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"