Съобщение до родителите

Уважаеми родители,

   С писмо от МОН с вх. № РД-21-264 / 24.02.2020 г. сме уведомени, че във връзка с ежедневните информации за увеличаване броя на заразените с коронавирус, с цел опазване живота и здравето на децата и учениците, Министерство на образованието и науката забранява пътуванията на учениците до Италия и местата, за които има информация за разпространение на вируса.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"